ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

1.ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΑΠΡΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2.ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

3.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

4.ΤΑΜΙΑΣ : ΣΟΡΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

5.ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ : ΝΙΚΟΛΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ

ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΤΥΠΟΥ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΑΠΡΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  ΣΕΛΙΔΑΣ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΚΑΠΡΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ