ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

1.ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2.ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

3.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

4.ΤΑΜΙΑΣ : ΣΟΡΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

5.ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ : ΚΑΠΡΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΤΥΠΟΥ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΑΠΡΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  ΣΕΛΙΔΑΣ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΚΑΠΡΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ