ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ(ΑΓΩΝΕΣ/ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ) ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ.

1.α

Στη σελίδα του facebook ή στην επίσημη ηλεκτρονική σελίδα
του συλλόγου, δημοσιεύονται προσωπικές ή ομαδικές
φωτογραφίες, από τον διαχειριστή της σελίδας.

 

1.β

Τα μέλη που παίρνουν μέρος σε αγώνες και θέλουν να
δημοσιευτεί η συμμετοχή τους, οφείλουν να ειδοποιούν με
προσωπικό μήνυμα στο facebook του συλλόγου inbox ή με
email στο sdyalmopias@gmail.com , όπου θα περιγράφουν με
σαφήνεια τις διοργανωτικές λεπτομέρειες του αγώνα(όνομα
διοργάνωσης, ημερομηνία, απόσταση, μέρος, χρόνος,
κατάταξη). Επίσης θα αναγράφονται τα ονόματα των μελών
που εμφανίζονται στο φωτογραφικό υλικό, εφόσον
εικονίζονται παραπάνω από ένα μέλη.

 

ΑΡΘΡΟ 2

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για να δημοσιευτεί η
συμμετοχή μελών σε αγώνες, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
είναι:

 

2.α

Στη δήλωση συμμετοχής του αγώνα να έχει γίνει εγγραφή του
συμμετέχοντος μέλους όπου αναφέρεται ρητά και
αποκλειστικά ο Σύλλογος στο σχετικό πεδίο της ομάδας.
Ομαδική φωτογράφιση με μπλούζα ή και σημαία του
Συλλόγου, όπου διακρίνεται ευκρινώς το λογότυπο.

 

2.β

Ατομική φωτογράφιση απαραίτητα με την μπλούζα του
συλλόγου(αν τους έχει δοθεί), όπου διακρίνεται ευκρινώς το
λογότυπο. Ατομικές ή ομαδικές φωτογραφίες με άλλη
εμφάνιση δεν γίνονται αποδεκτές, κατά συνέπεια δεν
αναρτώνται.

 

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Τα μέλη είναι ελεύθερα να συμμετέχουν σε αγώνες ή σε
δράσεις εθελοντισμού, με εμφάνιση άλλης ομάδας ή
σωματείου(εξαιρούνται οι δράσεις-διοργανώσεις του
συλλόγου, στις οποίες τα μέλη θα εμφανίζονται υποχρεωτικά
με την μπλούζα, φόρμα ή μπουφάν του συλλόγου). Σε τέτοια
περίπτωση απαγορεύεται η χρήση του ονόματος του
συλλόγου.

 

ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο παραπάνω κανονισμός συντάχθηκε, με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, το Σάββατο 13 ΜαΪου 2023, με βάση
το Άρθρο 8 του καταστατικού, όπου προβλέπονται τα
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ αλλά και οι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ των μελών και θα
εισαχθεί για έγκριση στην Γενική Συνέλευση, οπότε και θα έχει
καθολική ισχύ για όλα τα μέλη.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ